Informacje 2023/2024

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszej Koleżanki, Pani Marii Kołodziejczyk. Pani Maria przez dziesięciolecia znakomicie wypełniała swoją misję – pełniąc przez wiele lat funkcję dyrektora szkoły, ucząc kolejne pokolenia dzieci i młodzieży w naszej szkole. Wśród grona pedagogicznego była bardzo cenionym nauczycielem, a dla uczniów pozostawała prawdziwym przyjacielem i autorytetem. Praca, którą wykonywała, daleko wybiegała poza nałożone obowiązki – była Jej prawdziwą pasją! Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Pani Marii.

Pogrążeni w głębokim smutku –
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, uczniowie  Szkoły Podstawowej w Braciejowicach.

4 września 2023 roku (poniedziałek) rozpoczniemy nowy rok szkolny 2023/2024.

O godzinie 8:30 zostanie odprawiona Msza Święta w Kaplicy w Braciejowicach, a następnie będzie spotkanie w budynku naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy.

Gramy dla Neli

Wójt Gminy Wilków Daniel Kuś zaprasza na imprezę plenerową charytatywną „Gramy dla Neli”13 sierpnia 2023 r. (niedziela), boisko przy Szkole Podstawowej w Wilkowie, godzina 15.30

Sprawozdanie finansowe szkoły

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2022 zostało opublikowane na stronie http://gzoslaziska.bip.lubelskie.pl

Ankiety dotyczące występowania przemocy domowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach uprzejmie prosi o wypełnienie ankiet dotyczących występowania przemocy domowej. Ankiety są dostępne w podanych linkach i są one anonimowe. Bardzo serdecznie dziękujemy tym, którzy już wypełnili i zachęcamy do wypełnienia pozostałych mieszkańców naszej gminy.

Linki do ankiet:

osoby dorosłehttps://forms.gle/FWkbRR1e81mwSPPi9

dzieci i młodzieżhttps://forms.gle/f3zcw3qxfmyEvEMF8

Ankiety do programu Wspierania Rodziny i Ofiar Przemocy Domowej

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności”, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach opracowuje Program Wspierania Rodziny i Ofiar Przemocy Domowej.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba zebrania informacji o występowaniu zjawiska przemocy domowej na terenie gminy Łaziska. Ankiety, znajdujące się pod wskazanym poniżej linkiem, skierowane są do uczniów Szkół Podstawowych na terenie gminy Łaziska. Ankiety są całkowicie anonimowe a zebrane dane wykorzystane zostaną wyłącznie w celach statystycznych.

Link do ankiet dla dzieci i młodzieży:

https://forms.gle/f3zcw3qxfmyEvEMF8

„Złóż wniosek o 500+ w aplikacji mZUS”.

Szanowni Państwo,

Od 1 lutego 2023 r. można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kampanię informacyjną w tej sprawie.

Wnioski 500+ będzie można złożyć za pośrednictwem:

·      aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzeniach mobilnych,

·      PUE ZUS,

·      portalu Emp@tia,

·      bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę.

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Szanowni Rodzice


W odpowiedzi na sygnalizowane potrzeby, Lubelski Kurator Oświaty, w czwartek 3 marca 2022 r. o godz. 16.30 organizuje w formule on-line spotkanie z psychologami, adresowane do rodziców dzieci i młodzieży, w temacie „Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o sytuacji w Ukrainie?”.
Przewidziano wystąpienia:
„Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie?” – z p. Anna Radziwiłko – psycholog, konsultant ds. wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli – przedstawi praktyczne wskazówki, kiedy i jak rozmawiać z dziećmi w różnym wieku oraz z młodzieżą na ten temat, co należy mówić, czego unikać;
„Jak przygotować dziecko na zmiany w domu/w szkole/ w klasie (w kontekście aktualnej sytuacji)?” – p. dr Wiesław Poleszak – psycholog, psychoterapeuta, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki i Ośrodka Rozwoju Edukacji – specjalizuje się w problematyce wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju, wychowania oraz w psychoprofilaktyce zachowań problemowych – przybliży sposób funkcjonowania dzieci i młodzieży, reagowanie na zmiany, przedstawi wskazówki, jak pomóc odnaleźć się dziecku/ młodemu człowiekowi w nowej rzeczywistości.

Link do wideokonferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY2MTkyNjktZGYzZC00ZjhhLWEzYTktMjIyNDJkMGZiYzQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Szanowni Państwo

Na prośbę Pana Mariusza Szajwaja – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, informujemy, że  od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące art. 94. – [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia] , dodano nowy paragraf w brzmieniu:

§  1a.   Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

Co oznacza, że brak dokumentu [karty rowerowej] w razie kontroli może kosztować rodzica nieletniego rowerzysty nawet 1500 złotych.

W zawiązku z tym zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o przekazanie tej istotnej  informacji rodzicom uczniów, a jednocześnie zachęcam do zintensyfikowania w szkole działań zmierzających do umożliwienia jak największej liczbie uczniów  nabycia ww. uprawień –tj. uzyskania karty rowerowej. Wsparcie w tym zakresie, jak już wcześniej informowaliśmy (szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych realizujących sprawdzenie wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową) mogą otrzymać Państwo w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Lublinie.

Z poważaniem
Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w załączeniu przekazuję wspólny list Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczący szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. W liście ministrowie informują o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków dotyczącej szczepień w tej grupie wiekowej. Przytaczają także dane świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych.

Informacje zawarte w liście mają pomóc rodzicom i opiekunom w podjęciu świadomej i odpowiedzialnej decyzji dotyczącej szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.

Proszę o przekazanie tego listu rodzicom i opiekunom uczniów z Państwa placówki. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki

I Solecki Jarmark Bożonarodzeniowy

RUSZYŁ PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

Wojewoda Lubelski i Lubelski Kurator Oświaty serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące szczepień dzieci i młodzieży. Spotkanie rozpocznie się 22.09.2021r o godzinie 16:00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY5MjE4MzYtNjQzMy00Yzc2LTk5YWMtZmI5ODk2ODVmNWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Listy prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie spisu

Narodowe Czytanie w naszej szkole.

6 września 2021r. czytaliśmy Moralność Pani Dulskiej. Komedia bawi i czytających i słuchających.

Tropiciele Natury – ścieżka edukacyjna w Piotrawinie

Ścieżka „Tropiciele natury – przystanki edukacyjne” powstała w ramach czwartej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi” FUNDACJI ORLEN. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kamieniu w roku 2022.

Koordynatorzy: Marta Lorek, Michał Gąska.

Ścieżka biegnie przez wieś Piotrawin, która leży na obszarze Małopolskiego Przełomu Wisły, Natury 2000 i Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Dolina Wisły jest niezwykle istotnym szlakiem wędrówkowym dla ogromnej liczby gatunków ptaków. Szczególnie ważne są tworzące się na rzece wyspy, ławice i łachy piasku, na których liczne ptaki zakładają gniazda. Zachowanie nadrzecznych lasów łęgowych, zwłaszcza tych ze starymi, często obumierającymi lub martwymi topolami i wierzbami jest konieczne dla zachowania tak dużej bioróżnorodności występujących tam gatunków. Dla ocalenia zwierząt trzeba chronić naturalny charakter Wisły oraz jej otoczenie.

Nowe książki dla Przedszkolaków

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Braciejowicach otrzymał dotację w wysokości 1 575 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki finansowe zostały podzielone na zakup książek-84% oraz realizację działań promujących czytelnictwo-16%.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa w Braciejowicach otrzymała dotację w wysokości 3 750 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki finansowe zostały podzielone na zakup książek-62,7%, zakup elementów wyposażenia do biblioteki-32% oraz realizację działań promujących-5,3%.

Informacje 2020/2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

WÓJT GMINY ŁAZISKA                                               Łaziska, dnia 21 czerwiec 2021 r

Wszyscy Mieszkańcy Gminy Łaziska

Dotyczy: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSPLiM)

                Wójt Gminy Łaziska zachęca do wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 30 września 2021 roku.

Pragnę przypomnieć, że powyższy spis jest realizowany:

1. Obowiązkowo metodą samospisu internetowego, który w obecnej chwili jest najbezpieczniejszą, a zarazem najwygodniejszą formą wypełnienia swojego obowiązku.

Formularz spisowy do samospisu dostępny jest od 1 kwietnia na stronie: https://spis.gov.pl.

Samospisu internetowego można dokonać w budynku Urzędu Gminy w Łaziskach w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 na specjalnie przygotowanym w tym celu stanowisku komputerowym przeznaczonym do samodzielnego wypełnienia przez respondenta  formularza spisowego, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Stanowisko komputerowe do samospisu:

Urząd Gminy w Łaziskach – sala konferencyjna – pokój nr 1.

2. Uzupełniającą metodą jest wywiad telefoniczny, który jest w głównej mierze skierowany do osób starszych, schorowanych czy niepełnosprawnych.

Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji „spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99.

 3. Metodą wywiadu bezpośredniego, która obecnie na stan epidemii Covid – 19 nie jest jeszcze możliwy.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczęli pracę od 4 maja 2021 roku.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021:  spis.gov.pl.

         Z poważaniem

      /-/ Karol Grzęda – Wójt Gminy Łaziska

Szczepienia nastolatków

Lubelski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Rodziców do udziału w wydarzeniu on-line dotyczącym szczepień nastolatków, które odbędzie się dniu 7 czerwca (poniedziałek ) 2021 r. w godz. 16.30-17.30. Podczas spotkania przedstawiciele I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przekażą pełne informacje na temat programu szczepień dzieci i młodzieży (od 12 roku życia) oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości z tym związane.

Link do konferencji:

https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting…/0…

26 maja – Dzień Matki

Z okazji dzisiejszego Święta naszym kochanym Mamom składamy najlepsze życzenia, chcemy podziękować za codzienny trud włożony w nasze wychowanie. Kochamy Was najmocniej!

Informacja dotycząca nauczania hybrydowego

Od 17.05.2021r. do 28.05.2021r. w nasze szkole będzie realizowane nauczanie hybrydowe, tzn. część klas będzie realizować zajęcia lekcyjne w formie stacjonarnej, a część w formie zdalnej wg następującego planu zajęć.

Zajęcia stacjonarne w szkole

17.05.2118.05.2119.05.2120.05.2121.05.21
Klasa
4
Klasa
5 i 6
Klasa
4
Klasa
5 i 6
Klasa
4
24.05.2125.05.2126.05.2127.05.2128.05.21
Klasa
4
Klasa
5 i 6
Klasa
5 i 6
Klasa
5 i 6
Klasa
4

Konkurs – wielkanocna pisanka

Uwaga! Nie czekamy, rymujemy i nagrody zgarniamy!!!

,,Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!”

Pod takim hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Bliższe informacje pod adresem-https://www.krus.gov.pl/…/juz-drugi-raz-dobrze-sie…/Lubię to!KomentarzUdostępnij

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „30lat KASAROLNICZEGO LNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO Bezpiecznie lat KRUS na wsi mamy od 30 wypadkom zapobiegamy II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Rolników na Rymowankę 0 Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym przeznaczony dla dzieci w wieku 11-14lat lat 20 autorów najlepszych rymowanek zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi termin zgnadaylania wartoÅci ok. 600 zł kwietnia 2021 ymowanke. Vamsaama APatneref VISION ZEROOO Ûayling”


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny bohaterów walczących z sowietyzacją Polski.” Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez IPN tv.

Babciu, Dziadziu! ❤️❤️

Z okazji Waszego Święta życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta. 

🌹🌹🌹 🌹🌹🌹 🌹🌹🌹 🌹🌹🌹 🌹🌹🌹 🌹🌹🌹 🌹🌹🌹 🌹🌹🌹 🌹🌹🌹 🌹🌹🌹
Zdrowia, pomyślności , uśmiechu na co dzień i dużo radości.
Bardzo Was kochamy, z całych sił ściskamy i gorące buziaki przesyłamy.  😍😍😍

Film dla Babci i Dziadka.❤️ ❤️ ❤️

Konkurs na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową

Kochani Uczniowie! Szanowni Państwo!

W obecnej sytuacji nauka w domu stała się znów koniecznością. Na stronie internetowej szkoły w zakładce Nauczanie zdalne znajdują się zaktualizowane dokumenty dotyczące kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje uzyskacie od swoich wychowawców. Mam nadzieję, że szybko wrócimy do zajęć w szkole. Jednak zanim to nastąpi, należycie wypełniajmy swoje obowiązki.

Życzę Wam dużo zdrowia i spokoju oraz jak najlepszych wyników w nauczaniu na odległość.

Z pozdrowieniami Dyrektor szkoły Anna Michalik

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z wytycznymi MEN uczniowie klas IV-VIII od dnia 26.10 do 08.11 przechodzą na nauczanie zdalne. Uczniowie klas 0-III pracują jak dotychczas. Bliższych informacji dotyczących kształcenia na odległość w najbliższym czasie udzielą wychowawcy klas.

Z poważaniem Dyrektor Szkoły Anna Michalik

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŁAZISKA

29/09/2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łaziska
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie
” Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztu i flagi w każdej z gmin w Polsce. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców i liczby głosów poparcia online za pomocą serwisu gov.pl. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy. W przypadku Gminy Łaziska liczba głosów potrzebnych do pozytywnego rozstrzygnięcia dofinansowania flagi i masztu wynosi minimum 100 głosów.
Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie.
Niech projekt ” Pod biało-czerwoną” zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Zapraszamy do oddawania głosów.
Link https://bialoczerwona.www.gov.pl/

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Szkoła Podstawowa w Braciejowicach otrzymała od Gminy Łaziska sprzęt komputerowy dla uczniów w ramach realizowanych przez gminę projektów: Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ .

Środki na realizację projektów pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele 
1 września o godzinie 8.30 zapraszamy na oficjalne rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego będzie przebiegało inaczej niż w poprzednich latach. Nie odbędzie się wspólna akademia. Poszczególne klasy spotkają się z wychowawcami według zamieszczonego poniżej harmonogramu, w przydzielonych salach.

 • Dzieciom z klas 0– 4 może towarzyszyć maksymalnie jeden rodzic lub opiekun, który na terenie szkoły zasłania usta i nos.
 • Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 •  Uczniowie oraz nauczyciele  na terenie szkoły nie mają obowiązku noszenia maseczek. W przypadku decyzji rodzica uczeń może nałożyć maseczkę.
 • W trakcie spotkań zachowujemy dystans społeczny.
 • W trakcie dojazdu do szkoły autobusem zgodnie z wytycznymi GIS uczniowie mają obowiązek nałożyć maseczki.

Harmonogram spotkań:

 • Klasa O – sala nr 12 (pomieszczenia przedszkolaków) – Małgorzata Pakuła
 • Klasa 1 – sala nr 15 – Henryka Gazda
 • Klasa 2 – sala nr 13 – Anna Michalik
 • Klasa 3 – sala nr 38 – Beata Piłat
 • Klasa 4 – sala nr 49 – Hanna Kania
 • Klasa 5 – sala nr 46 – Magdalena Zagozdon
 • Klasa 6 – sala nr 42 – Teresa Surdacka

         Dowóz do szkoły z poszczególnych miejscowości:

1. Niedźwiada D. – sklep – 8.00

2. Niedźwiada D. – szkoła – 8.01

3. Niedźwiada M. -8.07

4. Nieciecz – 8.09

5. Koło – 8.15

6. Braciejowice Dąbrówka – 8.18

7. Głodno Dwór – 7.56

8. Głodno – Kolonia – 8.00

9. Głodno Przystanek – 8.04

10. Głodno Wylągi – 8.05

11. Las D. – P. Banaś – 8.16

Dołóżmy wszelkich starań, aby dzięki wspólnej dyscyplinie, przestrzeganiu zaleceń sanitarnych oraz procedur szkolnych, dzień rozpoczęcia roku szkolnego oraz następne dni nauki szkolnej przebiegały w bezpiecznej oraz spokojnej atmosferze.

Dyrektor szkoły – Anna Michalik

Aplikacja ProteGo Safe

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Więcej informacji na stronach:

https://www.gov.pl/web/protegosafe

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10714

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice, Szanowni Nauczyciele!

Dziękując za Waszą pracę, odpowiedzialność i wytrwałość życzę radosnych, bezpiecznych, pełnych uśmiechu i słońca wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu.

Z pozdrowieniami Dyrektor Szkoły Anna Michalik

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice!

W piątek, 26 czerwca 2020 roku kończy się rok szkolny 2019/2020.

Ze względu na Covid – 19 zakończenie roku szkolnego odbędzie się inaczej niż zawsze. Wręczenie świadectw, nagród oraz dyplomów dla uczniów będzie przebiegało według ustalonych zasad oraz harmonogramu.

 • Uczniowie, rodzice przychodzą na wyznaczoną godzinę z zachowaniem wymaganych środków ostrożności (zachowanie bezpiecznego odstępu, niegromadzenie się).
 • Po zdezynfekowaniu rąk w wejściu do szkoły wchodzimy na korytarz górny na spotkanie z wychowawcą i dyrektorem.
 • Świadectwa można odebrać rodzinami w godzinach  10.00 – 11.00

Harmonogram:

 • Oddział przedszkolny w godzinach 10.00 – 11.00 – sala gimnastyczna (wejście drzwiami awaryjnymi od ulicy).      
 • Klasa VI – 11.00 – sala nr 49
 • Klasa V – 11.30 – sala nr 45
 • Klasa IV – 11.45 – sala 40
 • Klasa III – 12.00 – sala nr 46
 • Klasa II – 12.30 – sala nr 38
 • Klasa I – 12.45 – sala 39
 • W tym dniu zwracamy wychowawcom klas 1 – 5 podręczniki, zapakowane i podpisane. 

Osoby, które obawiają się kontaktu z innymi mogą odebrać świadectwo we wrześniu w sekretariacie szkoły.

                                                      Z poważaniem 

Dyrektor Szkoły

Anna Michalik

Życzenia na Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim Dzieciakom dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, sukcesów w szkole, rozwoju swoich pasji i talentów. Niech uśmiech od ucha do ucha promienieje na Waszych twarzach, a co dzień spotykają Was nowe przygody w gronie wspaniałych przyjaciół i kochającej rodziny. Życzymy Wam, aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze i aby nigdy nie opuściła Was dziecięca fantazja i beztroska.

https://drive.google.com/file/d/1–GBebgoa_DGs-ZVEYfNp4UtDatSN5hN/view?usp=drivesdk

Informacja

Od 2 czerwca 2020r. tj. od wtorku w naszej szkole odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas IV – VI z nauczycielami poszczególnych przedmiotów według ustalonych procedur (załączniki poniżej) i harmonogramu (załącznik poniżej)