Nowe książki dla Przedszkolaków

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Braciejowicach otrzymał dotację w wysokości 1 575 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki finansowe zostały podzielone na zakup książek-84% oraz realizację działań promujących czytelnictwo-16%.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa w Braciejowicach otrzymała dotację w wysokości 3 750 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki finansowe zostały podzielone na zakup książek-62,7%, zakup elementów wyposażenia do biblioteki-32% oraz realizację działań promujących-5,3%.