Tropiciele Natury – ścieżka edukacyjna w Piotrawinie

Ścieżka „Tropiciele natury – przystanki edukacyjne” powstała w ramach czwartej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi” FUNDACJI ORLEN. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kamieniu w roku 2022.

Koordynatorzy: Marta Lorek, Michał Gąska.

Ścieżka biegnie przez wieś Piotrawin, która leży na obszarze Małopolskiego Przełomu Wisły, Natury 2000 i Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Dolina Wisły jest niezwykle istotnym szlakiem wędrówkowym dla ogromnej liczby gatunków ptaków. Szczególnie ważne są tworzące się na rzece wyspy, ławice i łachy piasku, na których liczne ptaki zakładają gniazda. Zachowanie nadrzecznych lasów łęgowych, zwłaszcza tych ze starymi, często obumierającymi lub martwymi topolami i wierzbami jest konieczne dla zachowania tak dużej bioróżnorodności występujących tam gatunków. Dla ocalenia zwierząt trzeba chronić naturalny charakter Wisły oraz jej otoczenie.