Informacje 2023/2024

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszej Koleżanki, Pani Marii Kołodziejczyk. Pani Maria przez dziesięciolecia znakomicie wypełniała swoją misję – pełniąc przez wiele lat funkcję dyrektora szkoły, ucząc kolejne pokolenia dzieci i młodzieży w naszej szkole. Wśród grona pedagogicznego była bardzo cenionym nauczycielem, a dla uczniów pozostawała prawdziwym przyjacielem i autorytetem. Praca, którą wykonywała, daleko wybiegała poza nałożone obowiązki – była Jej prawdziwą pasją! Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Pani Marii.

Pogrążeni w głębokim smutku –
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, uczniowie  Szkoły Podstawowej w Braciejowicach.

4 września 2023 roku (poniedziałek) rozpoczniemy nowy rok szkolny 2023/2024.

O godzinie 8:30 zostanie odprawiona Msza Święta w Kaplicy w Braciejowicach, a następnie będzie spotkanie w budynku naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy.

Gramy dla Neli

Wójt Gminy Wilków Daniel Kuś zaprasza na imprezę plenerową charytatywną „Gramy dla Neli”13 sierpnia 2023 r. (niedziela), boisko przy Szkole Podstawowej w Wilkowie, godzina 15.30

Sprawozdanie finansowe szkoły

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2022 zostało opublikowane na stronie http://gzoslaziska.bip.lubelskie.pl

Ankiety dotyczące występowania przemocy domowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach uprzejmie prosi o wypełnienie ankiet dotyczących występowania przemocy domowej. Ankiety są dostępne w podanych linkach i są one anonimowe. Bardzo serdecznie dziękujemy tym, którzy już wypełnili i zachęcamy do wypełnienia pozostałych mieszkańców naszej gminy.

Linki do ankiet:

osoby dorosłehttps://forms.gle/FWkbRR1e81mwSPPi9

dzieci i młodzieżhttps://forms.gle/f3zcw3qxfmyEvEMF8

Ankiety do programu Wspierania Rodziny i Ofiar Przemocy Domowej

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności”, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach opracowuje Program Wspierania Rodziny i Ofiar Przemocy Domowej.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba zebrania informacji o występowaniu zjawiska przemocy domowej na terenie gminy Łaziska. Ankiety, znajdujące się pod wskazanym poniżej linkiem, skierowane są do uczniów Szkół Podstawowych na terenie gminy Łaziska. Ankiety są całkowicie anonimowe a zebrane dane wykorzystane zostaną wyłącznie w celach statystycznych.

Link do ankiet dla dzieci i młodzieży:

https://forms.gle/f3zcw3qxfmyEvEMF8

„Złóż wniosek o 500+ w aplikacji mZUS”.

Szanowni Państwo,

Od 1 lutego 2023 r. można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kampanię informacyjną w tej sprawie.

Wnioski 500+ będzie można złożyć za pośrednictwem:

·      aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzeniach mobilnych,

·      PUE ZUS,

·      portalu Emp@tia,

·      bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę.

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Szanowni Rodzice


W odpowiedzi na sygnalizowane potrzeby, Lubelski Kurator Oświaty, w czwartek 3 marca 2022 r. o godz. 16.30 organizuje w formule on-line spotkanie z psychologami, adresowane do rodziców dzieci i młodzieży, w temacie „Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o sytuacji w Ukrainie?”.
Przewidziano wystąpienia:
„Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie?” – z p. Anna Radziwiłko – psycholog, konsultant ds. wychowania, opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilaktyki w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli – przedstawi praktyczne wskazówki, kiedy i jak rozmawiać z dziećmi w różnym wieku oraz z młodzieżą na ten temat, co należy mówić, czego unikać;
„Jak przygotować dziecko na zmiany w domu/w szkole/ w klasie (w kontekście aktualnej sytuacji)?” – p. dr Wiesław Poleszak – psycholog, psychoterapeuta, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki i Ośrodka Rozwoju Edukacji – specjalizuje się w problematyce wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju, wychowania oraz w psychoprofilaktyce zachowań problemowych – przybliży sposób funkcjonowania dzieci i młodzieży, reagowanie na zmiany, przedstawi wskazówki, jak pomóc odnaleźć się dziecku/ młodemu człowiekowi w nowej rzeczywistości.

Link do wideokonferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY2MTkyNjktZGYzZC00ZjhhLWEzYTktMjIyNDJkMGZiYzQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Szanowni Państwo

Na prośbę Pana Mariusza Szajwaja – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, informujemy, że  od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące art. 94. – [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia] , dodano nowy paragraf w brzmieniu:

§  1a.   Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

Co oznacza, że brak dokumentu [karty rowerowej] w razie kontroli może kosztować rodzica nieletniego rowerzysty nawet 1500 złotych.

W zawiązku z tym zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o przekazanie tej istotnej  informacji rodzicom uczniów, a jednocześnie zachęcam do zintensyfikowania w szkole działań zmierzających do umożliwienia jak największej liczbie uczniów  nabycia ww. uprawień –tj. uzyskania karty rowerowej. Wsparcie w tym zakresie, jak już wcześniej informowaliśmy (szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych realizujących sprawdzenie wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową) mogą otrzymać Państwo w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Lublinie.

Z poważaniem
Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w załączeniu przekazuję wspólny list Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczący szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. W liście ministrowie informują o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków dotyczącej szczepień w tej grupie wiekowej. Przytaczają także dane świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych.

Informacje zawarte w liście mają pomóc rodzicom i opiekunom w podjęciu świadomej i odpowiedzialnej decyzji dotyczącej szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.

Proszę o przekazanie tego listu rodzicom i opiekunom uczniów z Państwa placówki. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki

I Solecki Jarmark Bożonarodzeniowy

RUSZYŁ PROGRAM WSPARCIA DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

Wojewoda Lubelski i Lubelski Kurator Oświaty serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące szczepień dzieci i młodzieży. Spotkanie rozpocznie się 22.09.2021r o godzinie 16:00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY5MjE4MzYtNjQzMy00Yzc2LTk5YWMtZmI5ODk2ODVmNWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Listy prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie spisu

Narodowe Czytanie w naszej szkole.

6 września 2021r. czytaliśmy Moralność Pani Dulskiej. Komedia bawi i czytających i słuchających.