Dokumenty

Procedura – sygnalista SP Braciejowice

Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Braciejowicach od 1 września 2020r.

Koncepcja Pracy Szkoły

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia