Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2021/2022

OPIEKUN SU – Sylwia Pęczkowska

Przewodniczący –  Magdalena Zaparta

Zastępca przewodniczącego –

Skarbnik –

Sekretarz –

Członkowie: