Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Beata Stasik – przewodnicząca

Monika Kramek – zastępca przewodniczącej

Sylwia Sochaj-Kramek – skarbnik

Małgorzata Włodarczyk– sekretarz

Komisja rewizyjna:

Bożena Sola, Jadwiga Leśniak, Dorota Molenda