Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Beata Stasik – przewodnicząca

Anna Wojtalik – zastępca przewodniczącej

Julita Pisula – skarbnik

Członkowie: