Wymagania edukacyjne klasy 4-7

Język polski

Matematyka

Język angielski

Historia

Przyroda

Biologia

Geografia

Chemia

Fizyka

Język niemiecki

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Religia

Wychowanie do życia w rodzinie

Poniżej zamieszczony link zawiera treści programowe z wychowania do życia w rodzinie w klasach 4 -8

https://www.ksiegarniarubikon.pl/programy