Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2017/2018

OPIEKUN SU – Olga Śpiewak

Przewodnicząca –                                              – klasa

Zastępca przewodniczącego –                                  – klasa

Skarbnik –                                          – klasa

Sekretarz -                                   – klasa

Członkowie:

– klasa

– klasa