Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Beata Stasik – przewodnicząca

Monika Kramek - zastępca przewodniczącej

Sylwia Sochaj-Kramek - skarbnik

Małgorzata Włodarczyk- sekretarz

Komisja rewizyjna:

Bożena Sola, Jadwiga Leśniak, Dorota Molenda