Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Agnieszka Binięda – przewodnicząca

Anna Wojtalik - zastępca przewodniczącej

Agata Kalita - skarbnik

Monika Trzeciak- sekretarz

Komisja rewizyjna:

Justyna Bartoszewska

Aneta Złoto

Agnieszka Szulik