Kadra pedagogiczna

mgr Anna Michalik – dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małgorzata Ciupak – nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć technicznych

mgr Jakub Czarnota – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Henryka Gazda – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Hanna Kania – nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych

mgr Beata Kupis – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małgorzata Pakuła – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Beata Piłat – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Bożena Pisula – nauczyciel języka polskiego i historii

mgr Teresa Surdacka - nauczyciel religii

mgr Olga Śpiewak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody

mgr Magdalena Zagozdon – nauczyciel języka angielskiego

mgr Katarzyna Paduch – nauczyciel języka angielskiego (w zastępstwie)